02.12.2020

FUNDUSZ WSPARCIA KULTURY

Teatr 6.piętro Fundusz Wsparcia Kultury.

To pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Do wsparcia uprawnione są  samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca.

Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii – przychodów.