06.03.2018

Jesteśmy z Wami już 8 lat!

Z okazji ósmych urodzin wszystkie życzenia kierujemy w Waszą stronę, dziękując za osiem niezapomnianych lat ciągłych wyzwań i inspiracji, które odmieniają każdy wieczór w Teatrze 6.piętro, czyniąc go niezapomnianym i jedynym w swoim rodzaju.

Dziękujemy i w tym wyjątkowym dla nas dniu przypominamy nasze credo:

„DROGI WIDZU!

Czy zdarzyło Ci się stanąć w kamiennych i stromych rzędach wielotysięcznej widowni jakiegoś teatru antycznego? Jeśli tak, to na pewno zgodzisz się z nami, że stojąc w takim miejscu z przejmującą jasnością pojmujemy, że za niewyobrażalnym wysiłkiem budowy takiego teatru musiały stać najwyższe racje.

Idea teatru zrodziła się z odwiecznej ludzkiej potrzeby wspólnego wyrażania podziwu dla tajemnicy życia, oswajania strachu przed śmiercią, dzielenia się radością istnienia; potrzeby przynależności do kreatywnej wspólnoty.

Ile artystycznych prowokacji i eksperymentów, rozpraw naukowych i badań teoretycznych, nagród i wyróżnień nie byłoby udziałem Teatru, jedynie chemia wspólnego przeżycia – tu i teraz – wytwarzana przez dialog Sceny i Widowni, stanowi o sensie i jakości jego istnienia.

Teatr bez Widza traci rację bytu.
6. piętro jest teatrem Widzów, których będziemy się starali:

Prowokować do myślenia, nie nudząc.
Wzruszać, nie wpadając w ckliwość.
Bawić, nie błaznując”.