23.01.2023

kampania edukacyjna SMARTFON OFF. TEATR ON.

Aktor na scenie jest organizmem "podłączonym do wysokiego napięcia", więc widzi i słyszy wszystko z potrójną mocą.

- Michał Żebrowski, Dyrektor Naczelny Teatru 6.piętro

Kampania edukacyjna SMARTFON OFF. TEATR ON. powstała z troski zarówno o Aktora na scenie, jak i o Widza na widowni. Ma nagłośnić istotną kwestię społeczną, jaką jest nagminne korzystanie ze smartfonów w teatrze podczas spektakli.

To kampania o tym, jak (NIE) korzystać ze smartfona w teatrze.

Kampania powstała po to, by uzmysłowić Widzom i Widzkom jak ważne jest wyłączenie telefonów w Teatrze i nie korzystanie z nich podczas spektakli.

Kampania ma zwrócić uwagę na niekorzystny wpływ dźwięków z widowni i świateł ekranów telefonów na Aktorów oraz innych widzów oraz podkreślić, że skuteczne "odłączenie się" od świata zewnętrznego jest niezbędne, by TU i TERAZ poczuć chemię wspólnego przeżycia wytwarzaną przez dialog Sceny i Widowni. 

Niech Teatr znów będzie miejscem, gdzie poczujemy przynależność do kreatywnej wspólnoty, miejscem gdzie spotykamy się z Kulturą.

Miejscem bez smartfona.

Dowiedz się więcej: