23.05.2019

Po raz setny zagraliśmy Ożenek!

Były, kwiaty, tort i szampan!

Dziękujemy za każdy z tych wyjątkowych wieczorów pełnych wzruszeń!

Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia!

Dyrekcja i Zespół Teatru 6.piętro