01.12.2021

Regulamin wykonywania obowiązku 50% limitu Widzów

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w dniu 01.12.2021 rozporządzenia dotyczącego zmniejszenia limitów Widzów mających prawo jednoczesnego przebywania na widowni, dyrekcja teatru ustala następujący regulamin postępowania dla pracowników Obsługi Widzów teatru:

 

  1. Pracownicy teatru podczas kontroli biletów powinni dokładnie zliczać Widzów nieoświadczających o swoim stanie pełnego zaszczepienia;
  2. W związku z brakiem odgórnych przepisów regulujących formę oświadczenia o zaszczepieniu, pracownicy teatru powinni akceptować na równi z t.zw. „paszportem covidowym” także ustne oświadczenie o pełnym zaszczepieniu;
  3. Każdego Widza, który nie okazał t.zw. „paszportu covidowego” bądź nie oświadczył o swoim zaszczepieniu, pracownicy teatru powinni uznawać za osobę niezaszczepioną;
  4. Po wpuszczeniu na widownię Widzów niezaszczepionych w ilości dopuszczalnego limitu 50 % istniejących miejsc, każdy następny Widz powinien oświadczyć o swoim stanie pełnego zaszczepienia w celu wpuszczenia go na widownię teatru;
  5. Przy osiągniętym już limicie 50% Widzów niezaszczepionych brak oświadczenia widza o pełnym zaszczepieniu uniemożliwia mu wejścia na widownię;
  6. Osoby w pełni zaszczepione nie wchodzą w limit 50% zajętości istniejących miejsc na widowni, w związku z czym są wpuszczane na widownię poza limitem;
  7. Pracownicy teatru powinni po każdym odbytym spektaklu sporządzać raport z ilością obecnych na widowni osób zaszczepionych i niezaszczepionych oraz przedkładać go do dyrekcji teatru.
  8. W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe regulacje związane z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego.

Regulamin obowiązuje od spektakli granych w Teatrze w terminie od 1.12 do 14.12. 2021r.

 

 

DYREKCJA Teatru 6.piętro