20.12.2013

Rejestracja premiery galowej spektaklu "CZECHOW ŻARTUJE!"

Iormujemy, że spektakl premierowy „CZECHOW ŻARTUJE" oraz benefis z okazji
Jubileuszu 40 - lecia pracy artystycznej Andrzeja Grabowskiego, który odbędzie się 21
grudnia 2013, będzie rejestrowany przez Teatr 6.piętro oraz Telewizję Polsat. Będąc
widzem spektaklu prezentowanego w tym terminie, wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie Państwa wizerunku wszelkimi technikami oraz na bezpłatne wykorzystanie Państwa wizerunku w utworze audiowizualnym obejmującym rejestrację spektaklu i rozpowszechnienie tego utworu zawierającego Państwa wizerunek, także w celu promocji
tego utworu i jego producentów oraz Teatru.
Rejestracja spektaklu realizowana jest przez Teatr 6.piętro oraz Telewizję Polsat.