25.02.2022

SOLIDARNI Z UKRAINĄ - JAK MOŻEMY POMÓC?

Przyłączamy się do wszystkich instytucji i organizacji kulturalnych w Polsce i na całym świecie, które potępiają agresję wobec Ukrainy i narodu ukraińskiego.

Gorąco namawiamy wszystkich naszych Widzów do włączenia się w pomoc Ukrainie – jeśli nie wiecie jak, a chcecie pomóc – zostawiamy namiary na sprawdzone organizacje i grupy pomocowe, które niosą realną pomoc.

Bądźmy razem, bo tylko razem przetrwamy te czasy. Bo tylko razem możemy więcej. Wszyscy mówimy jednym głosem: Nigdy więcej wojny, nigdy więcej nienawiści.

LINKI DO SPRAWDZONYCH ZBIÓREK:

Zbiórka pieniędzy na zaopatrzenie w żywność i artykuły higieniczne najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego.

Wsparcie pomocy humanitarnej, ewakuacji ludności i pomocy psychologicznej dla dzieci.

Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Wsparcie najpilniejszych potrzeb dotyczących transportu i zakwaterowania uchodźców oraz dostarczenia środków pierwszej potrzeby i żywności do strefy konfliktu.

Zebrane środki zostaną przekazane ukraińskim organizacjom zajmującymi się pomocą humanitarną.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie Fundacja uruchomiła zbiórkę, która pozwoli zwiększyć zatrudnienie specjalistów i specjalistek oraz rozszerzyć już istniejące etaty.

Wpłaty na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych i przekazane lokalnej organizacji pomocowej – Czerwonemu Krzyżowi w Słowiańsku w obwodzie donieckim.

Zebrane środki zostaną przekazane na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych.

Wsparcie dla najbardziej bezbronnych ofiarach wojny, jakimi są dzieci. Fundacja pomaga dzieciom z ukraińskiego Mariupola, przemysłowego miasta położonego 10 km od linii frontu, na drodze lądowej łączącej Rosję z Krymem.

Wpłaty za najpilniejsze potrzeby, zakup żywności, środków higienicznych i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej.

Grupa łącząca osoby poszukujące schronienia z osobami mogącymi to schronienie zapewnić (Warszawa).

 

Na stronie https://uacrisis.org/en/help-ukraine są umieszczone linki do zbiórek prowadzonych na Ukrainie.

 

Wasz Teatr 6.piętro