22.05.2017

Żegnamy Zbigniewa Wodeckiego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wielkiego artysty, wspaniałego człowieka, którego brak w polskiej muzyce będzie nie do wypełnienia. Mieliśmy zaszczyt gościć go na naszej scenie podczas koncertu Alicji Majewskiej w lutym tego roku. Mieliśmy nadzieje na kolejne spotkania..

Z trudnym do powstrzymania smutkiem zobowiązujemy się, że będziemy pamiętać, aby zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieniać dni. Panie Zbigniewie, dziękujemy!

Dyrekcja i zespół Teatru 6.piętro