Spektakle

Marek Przybylik

Marek Przybylik. Dziennikarz, wydawca. W latach 1974–1990 pracował w „Życiu Warszawy. Założył i redagował coparodziennik „Krzywda Wdowy”, tygodnik lokalny „Pasmo” oraz dzienniki „Życie Codzienne” i „Życie nasze Codzienne”, miesięcznik „Uniwersytet” „Studenckie abc” . Był też redaktorem naczelnym tygodnika „Szpilki” oraz „Antena”. Przez 20 lat uczył dziennikarstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW .. Od 1992 prowadzi firmę wydawniczą. Wolnych chwilach robi co może. Uprawia, sadzi i przesadza. Grabi. Szusuje. Pedałuje.