Spektakle

Krzysztof Daukszewicz

Założyciel kabaretu Gwuść, z którym odnosił pierwsze estradowe sukcesy w latach 70-tych. Potem związał się z należącym do Związku Polskich Autorów i Kompozytorów kabaretem „Na Pięterku”. Nieco później, bo w latach 1983 – 86, współtworzył z Januszem Gajosem kabaret Hotel Nitz. Z kolei w latach 1986 – 90, współtworzył słynny kabaret „Pod Egidą”. Daukszewicz prowadzi autorskie programy satyryczne jest autorem kilkunastu książek.